Välkommen till fysikhjalp.se! - Din fysikhjälp på nätet

På fysikhjalp.se hittar du den

bästa hjälp som är möjlig

inom fysik

Om hemsidan

Fysikhjalp.se är en sajt där allt finns som du behöver för att förstå vissa moment inom fysiken på gymnasienivå. På sajten hittar du allt från exempel, härledningar, problemlösningar till laborationer och formelsamlingar.

Områden vi har riktat in oss på är: kraft, rörelse och termofysik. Kraft och rörelse är två grundläggande områden inom fysiken. Inom kraft hittar du härledningar av Newtons lagar, tillämpningar av Newtons lagar i form av problemlösningar samt laborationer. Inom momentet rörelse finner du härledningar av rörelselagarna, tillämpningar av dem samt laborationer. Dessa moment finns med i nästan varje område inom fysiken och är då bra att kunna för att lösa alla typer av fysikaliska problem.

Termofysik handlar om värmelära, tryck samt gasers tillstånd vilket kan vara bra att känna till inom fysiken men även för att lösa vardagliga problem.

Om oss

Detta är ett projektarbete av Marcus Jidell och Georg Svedling. Vi är två studenter från Östra Gymnasiet som går på programmet teknik med inriktningen KTH. Vi har till uppgift att inom kursen Projektarbete göra ett längre projekt. Vi har då valt att göra en sajt (fysikhjalp.se) som ska vara tillgänglig för att kunna hjälpa alla att förstå fysikens lagar och regler lite bättre. Därtill vill vi gå in lite mer på djupet i fysikens grundläggande moment.