Beteckningar, storheter och enheter

Beteckning

Storhet

Enhet

a Acceleration m/s2
F Kraft N
g Tyngdacceleration (tyngdfaktorn) m/s2
m Massa Kg
s Lägeskoordinat, väg m
T Omloppstid s
t Tidskoordinat, tid s
u, v Hastighet m/s

Rätlinjig rörelse

Medelhastighet:

Momentanhastighet:

Medelacceleration:

Momentanacceleration:

Likformligt föränderlig rörelse

Kaströrelse

Detta är en rörelse utan luftmotstånd där:

v0 är föremålets begynnelsehastighet

vx är föremålets hastighet i x-led och vy är föremålets hastighet i y-led

h är den maximala höjd som föremålets kaströrelse kommer ha åstadkommit

Formler för kaströrelse

Cirkulär rörelse

Formler för cirkulär rörelse

Där r är radien i den cirkulära rörelsen

där

Konisk pendel

Formel för konsik pendel