Fasta kroppar

Ämne

Densitet

(·103 kg/m3)

(20°C)

Specifik värmekapacitet

(·103 J/(kg·K))

(20°C)

Smältpunkt

(°C)

Specifik smältvärme

(·103 J/kg)

Aluminium 2,70 0,90 660 397
Asbest(packad)
0,6
0,84
Bly 11,3 0,13 327 24,7
Guld 19,3 0,13 1064 66
is (-4°C) 0,92 2,2 0 334
Koppar 8,96 0,39 1085 205
Magnesium 1,74 1,02 650 638
Silver 10,5 0,24 962 105
Stål 7,8 0,46 1350
Tenn(vitt) 7,3 0,23 232 59
Uran 19,1 0,12 1135 53
Zink 7,13 0,39 420 117

Vätskor

Ämne

Densitet

(·103 kg/m3)

(Rumstemperatur)

Specifik värmekapacitet

(·103 J/(kg·K))

(Rumstemperatur)

Smältpunkt

(°C)

Kokpunkt

(°C)

Specifik ångbildningsvärme

(·103 J/kg)

Aceton 0,790 2,20 -95 57 509
Etanol
0,789
2,43
-117 78,2 841
Glykol 1,113 2,40 -16 198 800
Vatten 0,998 4,19 0 100 2260

Gaser

Ämne

Densitet

(·103 kg/m3)

(Rumstemperatur)

Specifik värmekapacitet

(konstant tryck)

(·103 J/(kg·K))

Kokpunkt

(°C)

Kritisk temperatur

(°C)

Kritiskt tryck

(·106 Pa)

Ammoniak 0,77 2,05 -33 132 11,3
Helium
0,18
5,1
-269 -268 0,23
Klor 3,21 0,50 -34 144 7,7
Koldioxid 1,98 0,82 -78,3 31 7,4
Luft 1,29 1,01 -193 -143 3,8
Syre 1,43 0,92 -183 -119 5,1
Väte 0,090 14,2 -253 -240 1,3