Area, omkrets och volym

Rektangel

Parallellogram

Rätblock

Triangel

Cirkel

Klot (sfär)

Rak cirkulär cylinder

Rak cirkulär kon