Beteckningar, storheter och enheter

Beteckning

Storhet

Enhet

F Kraft N
G Allmänna gravitationskonstanten Nm2/Kg2
g Tyngdacceleration (tyngdfaktorn) m/s2
m1 Massa för första partikeln Kg
m2 Massa för andra partikeln Kg
N Betecknar normalkraften N
fv Vilofriktionstalet -
f Glidfriktionstalet -

Tyngdkraft

Gravitationskraft (mellan partiklar)

Där r är avståndet mellan partiklarna

Friktionskraft

Vid vila:

Vid rörelse: