Välkommen till momentet om krafter!

Här finner du hjälp för att förstå Newtons lagar, Kraftvektorer och momentarm. Navigera dig till de olika momenten med hjälp av menyn nedan. Vi hjälper till med exempel och uträkningar så att momenten blir lättare att förstå.

Här hittar du härledningar (framtagning- ar) av Newtons första, andra och tredje lag. Du finner också exempeluppgifter av lagarna som kan hjälpa till för att förstå lagarnas innebörd.

Vi visar härledning av Newtons första lag som lyder: FN=Fg
Det finns även exempel med förklaringar och lösningar.

Vi visar härledning av Newtons andra lag som lyder: Fg = ma = mg
Det finns även exempel med förklaringar och lösningar.

Vi visar härledning av Newtons tredje lag som lyder: När ett föremål påverkas av en kraft från ett annat föremål, svarar alltid föremålet med lika stor kraft fast motriktad. Det finns även exempel med förklaringar och lösningar.

Vi förklarar och visar exempel av Newtons gravitationslag. Newtons gravitationslag säger att kraften mellan två föremål är proportionell mot föremålens massor och omvänt proportionell mot kvadraten på deras avstånd (r) från varandra.

Här finner du förklaringar och exempel av kraftvektrorer. Vi förklarar vad kraftvektorer är för något, hur det fungerar i praktiken och visar även exempel med uträkningar.

Kraftvektorer ingår i Fysik B och är därför lite mer avancerad fysik men ändå väldigt begripligt. Ett måste är att man behärskar Newtons lagar innan man ger sig in i detta moment.

Laborationer är ett moment som är väldigt bra för att man ska kunna förstå fysikens lagar. Det är en sak att läsa om fysiken, men att utföra laborationer hjäper dig att se fysikens påverkan.

Vi kommer återkomma senare med olika laborationsexempel

Momentarm handlar om att två kroppar ska försöka uppnå jämviktsläge genom att placera kropparna en viss sträcka från mittpunken av t.ex. en gungbräda.

Detta jämviktsläge kan uppnås genom att den tyngre personen stätter sig närmre mitten på gungbrädan och den lättare sätter sig längre ut. Genom momentarmens formel så kan detta jämviktsläge räknas ut.

Här hittar du en tydliga förklaring av momentarm och även bra exempel med förklaring och uträkningar.