Newtons lagar

Välj nedan mellan de olika lagarna från Newton

Newtons första lag

Här finner du härledning av Newtons första lag. Denna lag säger att kraftresultanten på ett föremål är lika med noll, är föremålet i vila eller rör sig med konstant hastighet. Vi visar även exempel med Newtons första lag som vilka krafter som verkar på en stillaliggande låda.

Newtons andra lag

Här finner du härledning av Newtons andra lag. Denna lag säger oss att gravitationskraften på föremål kan skrivas enlig en viss formel som är F=mg. Vi visar även praktiska exempel på Newtons andra lag, då vi räknar ut gravitationskraften på en stillastående låda och visar/räknar ut de krafter som håller en låda längande.

Newtons tredje lag

Här finner du se härledning av Newtons tredje lag. Denna lag säger att när ett föremål påverkas av en kraft från ett annat föremål, svarar alltid föremålet med lika stor kraft fast motriktad. Vi visar även exempel med Newtons tredje lag, då vi räknar ut en kanonkulas acceleration när den skjuts iväg.

Newtons gravitationslag

Klicka här så får du se förklaring av Newtons gravitationslag. Vi visar även exempel med Newtons gravitationslag, bl.a. räknar vi ut geostationära satelliters höjd över jordytan och dess omloppshastighet runt jorden.