Newtons första lag

Newtons första lag handlar om situationer då resultanten av alla krafter som verkar på ett föremål är lika med noll och föremålet står då stilla (likt som lådan nedan) eller rör sig med konstant hastighet. Detta fenomen verkar på alla föremål runt om dig, din dator, bok, hus osv. Det gäller helt enkelt på alla föremål som är stilla.

Härledning

Stillastående tillstånd:

Att ett föremål ligger stilla beror alltså på att det inte finns några resulterande krafter på den. Men om vi tänker oss att bordet som en låda ligger på försvinner, då kommer lådan att falla rakt ner. Men varför gör den inte det när bordet är i vägen? Det beror på att bordet motverkar gravitationen som vill få lådan att falla med en kraft i motsatt riktning. Denna kraft kallar vi för normalkraften och betecknas som FN. När lådan står stilla kan vi därför säga att normalkraften är lika stor som gravitationskraften, men att de motverkar varandra.

Konstant tillstånd:

Men om vi tänker oss att någon skulle ta tag i lådan och knuffa den framåt längs bordet, då påverkar vi lådan med en annan kraft som verkar parallellt med bordet och därför kommer lådan att förflytta sig åt det hållet som kraften verkar. Om det bara är den kraften som verkar på lådan så kommer lådan även att accelerera. Men oftast så verkar även en friktionskraft på lådan när man knuffar den framåt, denna kraft verkar i motsatt riktning och motverkar därför kraften som du knuffar på med.

Om friktionskraften är lika stor som kraften som du knuffar på med så kan vi säga att kraftresultanten är noll. I detta fall så kommer lådan fortfarande att röra på sig men den här gången med konstant hastighet, dvs. den kommer inte att accelerera förens du puttar på med en kraft som är större än friktionskraften. Att ett föremål rör sig i konstant hastighet när du knuffar den här på jorden är omöjligt då saker och ting alltid stannar upp pga. luftmotstånd eller friktion från underlaget om vi inte hela tiden skulle knuffa på och ge föremålet ny kraft framåt.

Skulle du däremot knuffa denna låda med en kraft upp i rymden, där det inte finns något luftmotstånd, så skulle denna låda fortsätta att röra sig med samma kraft som du knuffade den med i all oenighet tills hinder kommer emellan lådan och dess färdriktning. Lådan kommer röra sig med konstant hastighet.

Det var första lagen, hoppas ni lärde er något av detta och kom gärna tillbaka och läs mer om allt som har med fysik att göra!

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*