Fritt fall


Förklaring:

Tänk dig att du släpper ett papper och en sten samtidigt från samma höjd. Du ser då att stenen kommer att falla ner mycket snabbare än pappret. Om du trycker ihop pappret till en boll och släpper det med stenen en gång till, då kommer hastighetsskillnaden mellan dessa två att vara mindre, men vad beror det på? Massan och gravitationen var ju lika stor i båda fallen. Svaret är att när du släppte pappret första gången påverkades det mycket mer av luftmotståndet eftersom ytan som pappret hade, det vill säga arean som pappret vänder sig mot hastighetsriktningen med var större, och då påverkas det mer av luftmotståndet.


Om vi skulle göra samma försök i vakuum, alltså en miljö utan syre och andra gaser, så kommer pappret och stenen att falla med exakt samma hastighet och acceleration. Detta beror på att det endast är gravitationen som verkar på föremålen. Detta kalls för fritt fall.


Som det beskrivs ovan har alla föremål som faller fritt samma acceleration. Denna acceleration kallas för tyngdacceleration (g). Den kan variera beroende på var man befinner sig på jorden men som medelvärde har den värdet 9,82 m/s2 och det är bara den vi räknar med i fysiken på gymnasiet.


Tabellen nedan beskriver gravitationen på olika platser i världen:

Plats

Breddgrad ( xo )

Tyngdacceleration (m/s2)

Quito iEcuador 0 9,780
Hongkong
22
9,788
New York 51 9,811
Stockholm 60 9,819
Nordpolen 90 9,832

Tillbaks till toppen