Acceleration och konstant hastighet


Förklaring:

Tänk dig att du åker bil i konstant hastighet. Du ska efter ett tag åka ut på en motorväg och måste då höja hastigheten från 60 km/h till 100 km/h. För att du ska kunna höja hastigheten så måste du accelerera under en viss tidsenhet. När du nått 100 km/h så håller du den hastigheten utan att förändra den. Du har då en konstant hastighet

- Acceleration betyder förändring av hastighet per tidsenhet
- Konstant hastighet betyder oförändring av hastigheten

Acceleration kan ske både positivt och negativt. Då accelerationen sker positivt sker den med en hastighetsökning och när den sker negativt sker den genom hastighetsminskning (t.ex. inbromsning med en bil). Se diagrammet nedan som beskriver en bils färd:

De första två kullarna beskriver en hastighetsökning och den sista beskriver en inbromsning

Då grafen är 90o vinkad sker en hastighetsökning = acceleration och då grafen är horisontellt lutande då accelerationen är lika med noll och hastigheten konstant.

Ett exempel på en acceleration och konstant hastighet är om du från stillastående läge börjar cykla rakt fram. Det sker då en hastighetsförändring vilket innebär att du accelererar. När du börjar hålla en konstant hastighet så är accelerationen lika med noll igen då ingen ökning i hastigheten sker. Skulle du däremot börja cykla snabbare igen så skulle du få en ny acceleration. Ett exempel på detta fenomen kan illustreras enligt bilden nedan:

Bild som visar hur accelerationen förändas gentemot hastigheten

  1. Accelererar upp från stillastående läge
  2. Konstant hastighet
  3. Hastighetsminskning
  4. Konstant hastighet
  5. Hastighetsökning
  6. Konstant hastighet
  7. Inbromsning till stillastående lägeFörklaring av accelerationens enhet:
Accelerationens enhet definieras som hur snabbt hastigheten ökar per tidssekund (hastighet dividerat med sträcka) och därför kan vi skriva enheten som:

Accelerationens enhet är alltså: m/s2

Tillbaks till toppen