Medelhastighet


Förklaring:

Uttrycket medelhastighet innebär den hastighet som du i snitt rör dig med från en punkt till en annan. Om du till exempel håller en hög hastighet i början av en cykelrunda och sedan saktar ner i slutet så kommer din medelhastighet att hamna någonstans i mitten, så för att få så hög hastighet som möjligt gäller det att hålla en ganska snabb och jämn hastighet under en viss tid.


Medelhastighet kan skrivas enligt följande samband:

Enhet för hastigheten = meter per sekund = m/s

Exempel 1

Denna graf beskriver en vandringstur från punkt A till B. Vi kan avläsa från grafen att sträckan är 175 m och det tar 105 sekunder att gå den. Men eftersom grafen inte har jämn lutning så är inte hastigheten lika stor hela tiden, och det går därför inte att avläsa medelhastigheten från grafen. Men man kan dra en rät linje från punkt A till B och lutningen på denna graf kommer att vara medelhastigheten för vandringsturen. Denna linje kallas för sekant.

Tillbaks till toppen