Rätlinjig rörelse

Välj nedan mellan olika rätlinjiga rörelser

Acceleration och
Konstant hastighet

För att denna hastighetsökning ska ske så måste du accelerera. Acceleration sker alltså vid förändring av hastighet per tidsenhet. När du sedan håller samma hastighet så säger vi att du har konstant hastighet.

Medelhastighet

När ett föremål förflyttar sig från en punkt till en annan så kommer antagligen föremålets hastighet att variera. Genom att dividera sträckan med tiden så får man föremålets medelhastighet.

Momentanhastighet

När ett föremål förflyttar sig från en punkt till en annan så vill man ibland ta reda på vad föremålet har för hastighet under en viss tidpunkt. Det är precis vad momentanhastighet går ut på.

Fritt fall

Tänk dig att du släpper en sten och ett papper samtidigt från samma höjd. Såklart kommer stenen falla ner snabbast, men tänk ifall du trycker ihop bollen till en boll. Då kommer hastighetsskillnaden bli mindre.

Exempel på
rörelse

Här visar vi räkneexempel då vi använder rörelselagarna. Vi räknar bl.a. ut hur mycket tid en tågförare tjänar på att höja hastigheten och hur mycket accelerationen blir för en bil som ökar hastigheten.

Härledning av
rörelselagarna

Varför ser hastighetsformeln v = s/t ut som den gör? Och hur kan man få fram nya rörelseformler? Det är precis vad vi visar här.