Välkommen till momentet om rörelse!

Här finner du hjälp för att förstå rätlinjig rörelse, kaströrelse och cirkulär rörelse. Navigera dig till de olika momenten med hjälp av menyn nedan. Vi hjälper till med exempel och uträkningar så att momenten blir lättare att förstå.

Här hittar du förklaringar och härledningar av acceleration och konstant hastighet, medelhastighet, momentanhastighet, fritt fall och rörelseformlerna

Här hittar du härledningar (framtagning- ar) av lagarna för rätlinjig rörelse. Du finner också exempeluppgifter av lagarna som kan hjälpa till för att förstå lagarnas innebörd

Dessa lagar och formler är grundläggande för fysiken och någonting som du måste förstå för att klara fysikens alla moment då rörelsens lagar och regler ingår i näst intill alla moment

Här finner du förklaring och exempel av kaströrelse. Vi förklarar vad det innebär och hur man använder det i praktiken för att räkna ut föremåls kastbana

Vi förklarar vågräta kast, sneda kast och visar formlerna för att kunna räkna med momenten

Laborationer är ett moment som är väldigt bra för att man ska kunna förstå fysikens lagar. Det är en sak att läsa om fysiken, men att utföra laborationer hjäper dig att se fysikens påverkan.

Vi kommer återkomma senare med olika laborationsexempel

Inom denna del så kan du läsa om cirkulär rörelse. Vi härleder cirkulär rörelse och visar även exempel på hur man kan räkna med det. Cirkulär rörelse handlar om att ett föremål rör sig i en cirkulärt formad bana

Cirkulär rörelse används för att räkna ut banhastigheter, centripetalaccelerationer, banradier och omloppstider. Man kan t.ex. använda cirkulär rörelse och Newtons gravitationslag för att räkna ut månens hastighet runt jorden

Här hittar du en tydliga förklaring av momentarm och även bra exempel med förklaring och uträkningar.